Gmina Gostynin położona jest w najpiękniejszej części Mazowsza, w terenie ciekawym pod względem przyrodniczym i geograficznym. Powierzchnia gminy wynosi 27 037 ha w tym użytki rolne stanowią 16 602 ha. Największy obszar zajmują różne typy gleb bielicowych, na których występuje deficyt wody, co powoduje, że tereny te nie nadają się do intensywnego wykorzystania rolniczego i są częściowo porośnięte lasami sosnowymi.

Warunki przyrodnicze spowodowały, że lokalne rolnictwo zajmowało się hodowlą bydła, trzody chlewnej oraz uprawą żyta i ziemniaków. W latach siedemdziesiątych na terenie naszej gminy wybudowano kilkanaście ferm drobiu, które funkcjonują i nadal się rozwijają. Po przemianach społeczno-gospodarczych w połowie lat dziewięćdziesiątych w rolnictwie zaczęły następować korzystne zmiany polegające na powiększaniu się średniej powierzchni gospodarstwa. Przyczyniły się do tego również kredyty preferencyjne. W ostatnich latach nastąpił bardzo dynamiczny rozwój i unowocześnienie gospodarstw, w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. 


 

Wielu rolników skorzystało z funduszu przedakcesyjnego SAPARD. Do tej pory rolnicy z naszego terenu bardzo licznie występują o środki z Unii Europejskiej na inwestycje w gospodarstwach rolnych oraz na dofinansowanie gospodarstw małych, niskotowarowych.

Ilość użytków rolnych w gminie Gostynin wynosi 16602ha, liczba gospodarstw rolnych na terenie gminy wynosi 2509, powierzchnia gruntów ornych wynosi 13734ha, powierzchnia użytków zielonych 1963ha, powierzchnia sadów 248ha. Średnia powierzchnia gospodarstwa na terenie gminy Gostynin wynosi 7,19ha. W strukturze użytków dominują grunty orne.

Wstecz | Do góry
Pogoda
Pogoda Gostynin z serwisu

Kalendarium
Odwiedzin dzisiaj: 1436
Odwiedzin wszystkich: 4029941
Copyright by Gmina Gostynin    |    Wykonanie: Plocman