GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 

ul. Parkowa 32

09-500 Gostynin

tel. /24/ 236 07 76

Kierownik: Magdalena Dołęga tel. /24/ 236 07 77

e-mail: gopsgost@wp.pl

 

Godziny pracy: od poniedziałku do piatku od godziny 7:30 do 15:30
 

W związku z dużą ilością osób pracujących, składających wnioski na świadczenie wychowawcze Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientom tutejszego Ośrodka i w okresie od 11.04.2016r. do 30.06.2016r. zmienia  godziny otwarcia Ośrodka dla Działu Świadczeń Rodzinnych (świadczenie wychowawcze, pokój 216). We wtorek i czwartek Ośrodek czynny będzie od godziny 09.30 do 17.30.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie zwany „Ośrodkiem” działa na podstawie Uchwały Nr 16/II/1992 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 marca 1992 roku w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.

Obszarem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie jest teren gminy Gostynin. Ośrodek zatrudnia ogółem 14 pracowników, w tym:


* kierownik, główny księgowy
* 6 dyplomowanych pracowników socjalnych
* 3 pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
* 3 pracowników Działu Administracyjno-Ekonomicznego

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, które obejmują w szczególności:


* analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
* przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
* pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
* pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

W ramach swej działalności Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie oraz zadania własne gminy, określone w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.1362, z późn. zm.).

 

Wstecz | Do góry
Pogoda
Pogoda Gostynin z serwisu

Kalendarium
Odwiedzin dzisiaj: 2598
Odwiedzin wszystkich: 4242570
Copyright by Gmina Gostynin    |    Wykonanie: Plocman