ROK 2012

1. W dniu 7 grudnia 2012r. na terenie Gminy Gostynin doszło do uroczystego przekazania nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki Mercedes Benz ATEGO z funkcją do ograniczania skażeń chemiczno – ekologicznych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakówku. Samochód nazwano imieniem założyciela OSP w tej miejscowości i pierwszego prezesa Michała Wodzyńskiego - właściciela dóbr ziemskich Sierakówek.

 
 
Strażacy otrzymali do dyspozycji samochód nowoczesny, funkcjonalny, estetyczny, wyposażony w innowatorskie rozwiązania techniczne oraz dostosowany do potrzeb służbowych.
Zakup tego samochodu mógł zostać sfinalizowany dzięki pozyskanym środkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Gminy Gostynin, Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakówku oraz sponsorów.

Całkowita wartość samochodu wyniosła 629 440,00 zł.
Udział Gminy Gostynin: 99 500,00 zł.


2. PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) DROGI GMINNEJ NAGODÓW-RUMUNKI

W miesiącu październiku 2012r. roku zakończone zostały roboty związane z przebudową drogi gminnej Nagodów-Rumunki. Na drodze wykonano nawierzchnię asfaltową o długości 921,40 mb. W dniu 09.11.2012.r. dokonany został odbiór końcowy inwestycji.

  

Wartość wykonanych robót wynosi 315.818,00 zł.

3. PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SOKOŁÓW

Od sierpnia do października 2012 roku trwały prace budowlane związane z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sokołów. W ramach zadania została wykonana sieć grawitacyjna (462 mb) i tłoczna (228 mb), przyłącze kanalizacyjne do budynku gminnego nr 18a, oraz przepompownia ścieków.
Zadanie finansowane było ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie, Filia w Łodzi w wysokości 80% kosztów inwestycji oraz środków własnych w wysokości 20%.Koszt inwestycji 238.633,53 zł.
Koszt wg kosztorysu inwestorskiego 429 063,96 zł.

4. NOWE PLACE ZABAW – 2012r.

W ramach rządowego programu „Radosna szkoła" zakończono inwestycje polegające na utworzeniu szkolnych placów zabaw przy szkołach podstawowych w Teodorowie i Sokołowie. Koszt budowy każdego placu - 105 998,94 zł. Kwota dotacji w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" - 52 999,47 zł na każdy plac.

 

  

5. REMONT „POMNIKA POLEGŁYCH W POWSTANIU STYCZNIOWYM W 1863r.” WE WSI GAŚNO

Zakończyły się prace remontowe „Pomnika poległych w Powstaniu Styczniowym w 1863 r.” znajdującego się na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Gostynin we wsi Gaśno. Oczyszczono z mchów i porostów powierzchnie piaskowców, uzupełniono ubytki, oczyszczono tablice i pomalowano litery. Teren przy pomniku został wyłożony gresem kamiennym oraz płytami granitowymi.

  
 
Remont pomnika został sfinansowany dzięki dotacją otrzymanym od  Wojewody Mazowieckiego oraz Rady Ochrony Pamięci Walk
i Męczenstwa w Warszawie.


6. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W dniu 20.08.2012 r. zostały podpisane umowy na dofinansowanie zadania p.n.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gostynin” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji oraz pożyczki.
Inwestycja obejmuje budowę 50 szt. indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w miejscowościach: Sierakówek, Sieraków, Marianów Sierakowski, Kiełpieniec Skoki, Kozice, Baby Dolne, Solec, Krzywie, Bolesławów, Jastrzębia Białe, Antoninów, Helenów, Budy Lucieńskie, Pomarzanki, Zieleniec, Marianka.

  

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gostynin dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki,  w kwocie 218.000,00 zł.
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gostynin dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji,  w kwocie 375.000,00 zł.

Koszt wykonania - 1 039 350,00 zł.

Koszt wg kosztorysu inwestorskiego - 1 052 411,57 zł.

Wkład użytkowników w wysokości 20% kosztów wykonania.

7. DOTACJA NA WYPOSAŻENIE DOMU LUDOWEGO W LEGARDZIE

W dniu 8 lutego 2012 r., w Warszawie, Wójt Gminy Gostynin Pan Edmund Zieliński podpisał umowę przyznania pomocy na operację pn.: ”Wyposażenie Domu Ludowego w Legardzie” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Gminie Gostynin została przyznana pomoc w wysokości 12 789,18 zł.

Wstecz | Do góry
Pogoda
Pogoda Gostynin z serwisu

Kalendarium
Odwiedzin dzisiaj: 762
Odwiedzin wszystkich: 4246080
Copyright by Gmina Gostynin    |    Wykonanie: Plocman