Rok 2015

1. INWESTYCJE DROGOWE W GMINIE GOSTYNIN

Podobnie jak w roku ubiegłym Gmina Gostynin rozpoczęła kolejne remonty odcinków dróg gminnych. Obecnie sukcesywnie wykonywane są prace na odcinkach dróg w miejscowościach: Nagodów, Stefanów, Wrząca, Kazimierzów, Podgórze, Zuzinów, Mysłownia, Skrzany, Gorzewo, Zaborów Stary, Ruszków, Osiny, Białotarsk i Antoninów. Planowane zakończenie robót to 10 września 2015 r.

  

Wykonawcą robót jest wyłonione w przetargu nieograniczonym Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. w Gostyninie.

  

Wartość inwestycji opiewa na łączną kwotę  1.428.320,02 zł brutto.

  

  

 

 

Jeszcze w tym roku przeznaczone do remontu są drogi w miejscowościach: Białotarsk, Podgórze, Stefanów, Dąbrówka, Sałki, Zaborów Nowy, Jastrzębia, Wrząca, Skrzany i Mysłownia. W większości będzie to kontynuacja remontów poprzednich odcinków. Rozpoczęcie robót planuje się na przełom października i listopada.

Ponieważ prace są nie zakończone (będą wykonywane pobocza utwardzone) prosimy wszystkich uczestników ruchu o wyrozumiałość i  zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie remontowanych odcinków.

2. DOFINANSOWANIE Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE


W 2015 roku Gmina Gostynin otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczek na realizację zadań:
 
  • Budowa sieci wodociągowej w m. Gorzewo, ul. Kruk -  wysokość pożyczki 150.000,00 zł.
  • Budowa studni głębinowej w m. Sieraków -  wysokość pożyczki 120.000,00 zł.

3. PROJEKT: „INTERNET W GMINIE GOSTYNIN – BRAK WYKLUCZENIA CYFROWEGO”

Projekt: „Internet w gminie Gostynin – brak wykluczenia cyfrowego”
współfinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e- Inclusion

Beneficjent: Gmina Gostynin

Całkowita wartość projektu: 713 507,41 PLN
Procent dofinansowania: 100 % wydatków kwalifikowalnych
Termin realizacji projektu:  15.08.2012r. do 30.09.2015 r.

30 września br. kończy się na terenie gminy Gostynin realizacja projektu: „Internet w gminie Gostynin – brak wykluczenia cyfrowego”. Projekt miał na celu dostarczenie do 40 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz do 5 jednostek podległych z terenu Gminy Gostynin darmowego Internetu wraz z narzędziem umożliwiającym korzystanie z niego, tj. komputerów z oprogramowaniem. Projekt skierowany był do mieszkańców gminy Gostynin, którzy są zameldowani na terenie gminy Gostynin.
Cel główny projektu osiągnięto poprzez realizację celów szczegółowych:
•    wyposażono w sprzęt komputerowy oraz dostęp do Internetu 40 gospodarstw domowych,
•    wyposażono 5 szkół w sprzęt komputerowy oraz dostęp do Internetu
•    przeprowadzono szkolenia z podstaw obsługi komputera i Internetu dla 80 osób ze zidentyfikowanych gospodarstw domowych
•    przeprowadzono kampanie informacyjno – promocyjną projektu.
•    dokonano odtworzenia sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu. Wymieniono klawiatury i myszy na nowe oraz zainstalowano dodatkowe karty pamięci. Dokonano sprawdzenia poprawności funkcjonowania zestawów komputerowych.
 
Wstecz | Do góry
Pogoda
Pogoda Gostynin z serwisu

Kalendarium
Odwiedzin dzisiaj: 2706
Odwiedzin wszystkich: 4242678
Copyright by Gmina Gostynin    |    Wykonanie: Plocman