Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego
Beneficjent: Związek Gmin Regionu Płockiego
Numer umowy: RPMA.04.02.00-14-4595/16-00
Okres realizacji umowy: 01.09.2016 r. – 30.09.2018 r.W roku 2017 Gmina Gostynin zrealizowała szereg znaczących inwestycji. Dużym sukcesem było zrealizowanie termomodernizacji czterech szkół: w Emilianowie, w Solcu, w Sierakówku i w Lucieniu.

  

 

Zakres robót budowlanych przeprowadzonych w każdej ze szkół był bardzo zbliżony i zawierał: w zakresie robót ogólnobudowlanych: docieplenie ścian zewnętrznych, częściowe docieplenie dachów, wymianę stolarki okiennej; w zakresie instalacji elektrycznych: wymiana instalacji odgromowych, montaż oświetlenia zewnętrznego; w zakresie instalacji sanitarnych: montaż głowic termostatycznych, częściową wymianę grzejników, montaż nagrzewnic. Ponadto w każdej ze szkół został wykonany monitoring zużycia energii w postaci montażu liczników i instalacji oprogramowania umożliwiającego odczyt pomiarów w dowolnym momencie. Ogólna wartość zrealizowanej inwestycji opiewała niemal na kwotę 2,4 mln zł.

  

 

Również w zakresie przebudowy dróg gminnych udało się zrealizować  23 odcinki na terenie całej gminy. Przebudowa dróg w swoim zakresie obejmowała wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy nawierzchniowej z masy bitumicznej oraz wykonanie poboczy utwardzonych. Łącznie za kwotę blisko 2,7 mln zł  zrealizowano łącznie 9km nawierzchni.

  

  

 

Zrealizowano również w miejscowościach Gaśno, Legarda i Bierzewice place zabaw za kwotę 42,5tys. zł. Zakres obejmował opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup wraz z montażem zabawek oraz sprzętu do ćwiczeń rekreacyjnych.

  

 

Gmina Gostynin wsparła także kwotą 40tys. zł remizy OSP w Sokołowie, Helenowie i Lucieniu. Za tą kwotę i przy  własnym udziale finansowym poszczególnych remiz udało się zrealizować remonty sal dydaktycznych oraz garaży dla wozów bojowych.

  

    

 

 
Wstecz | Do góry
Pogoda
Pogoda Gostynin z serwisu

Kalendarium
Odwiedzin dzisiaj: 2534
Odwiedzin wszystkich: 4242506
Copyright by Gmina Gostynin    |    Wykonanie: Plocman