• O zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej należy powiadomić z wyprzedzeniem, ponieważ data ta nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku.

 • O zaprzestaniu działalności gospodarczej należy zawiadomić po zaistnieniu tego faktu, ponieważ data ta nie może być późniejsza niż data złożenia wniosku. W rubryce 16 (informacja o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej) należy wprowadzić ostatni dzień prowadzenia działalności gospodarczej.


 • Nie ma obowiązku przedkładania zaświadczenia przed polskimi organami administracji publicznej. Na mocy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca posługuje się numerem NIP a organy są zobowiązane do samodzielnego sprawdzenia wpisu w CEIDG. Generalnie zaświadczeniem jest wydruk ze strony internetowej ceidg.gov.pl . Jeżeli niezbędne jest zaświadczenie na potrzeby przedstawienia przed instytucjami innych Państw to należy wydrukować wersję angielską zaświadczenia ( po kliknięciu angielskiej flagi w prawym górnym rogu strony ) i jeśli jest to dodatkowo niezbędne uzyskać poświadczenie tłumacza przysięgłego lub poświadczenie za zgodność z oryginałem w ambasadzie/konsulacie/wydziale promocji (lista jednostek dostępna jest na stronie  www.trade.gov.pl). Mogą Państwo również zwrócić się po pomoc do jednego z punktów kontaktowych Państw Członkowskich UE dla przedsiębiorców ( lista dostępna jest na stronie http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_pl.htm ).

 • Komunikat Ministerstwa Gospodarki

  Ministerstwo Gospodarki uprzejmie przypomina, że rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna.
  Na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. Ma on charakter czysto informacyjny czy reklamowy. Podanie przez przedsiębiorców swoich danych takim firmom, a także wniesienie ewentualnych opłat, jest całkowicie dobrowolne.
  Publikowane przez takie firmy dane nie korzystają z domniemania wiarygodności, a fakt figurowania podmiotu w takim rejestrze w żaden sposób nie świadczy o formalnoprawnym zarejestrowaniu firmy. Tworzone przez tego typu firmy ewidencje stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też Regon.
  MG nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne. Zalecamy przedsiębiorcom rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów.Wstecz | Do góry
Pogoda
Pogoda Gostynin z serwisu

Kalendarium
Odwiedzin dzisiaj: 2592
Odwiedzin wszystkich: 4242564
Copyright by Gmina Gostynin    |    Wykonanie: Plocman