Informacja dla właścicieli działek rekreacyjnych

Informacja dla właścicieli działek rekreacyjnych

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wynikający z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) realizuje Gmina Gostynin. System ten obejmie nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub inne wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 
Złożone, w poprzednich latach do Związku Gmin Regionu Płockiego deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami nie będą już obowiązywać – wygasają z mocy prawa. Pierwsze deklaracje należy złożyć do Urzędu Gminy (formularz deklaracji dostępny jest na stronie www) w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany. Osoby, które nie złożyły deklaracji a będą w bieżącym roku wykorzystywać nieruchomości w celach rekreacyjno – wypoczynkowych również obowiązane są do złożenia deklaracji. Zgodnie z Uchwałą nr 137/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 19 grudnia 2019 r. ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wynosi 169,00 zł. za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości. Ponadto informujemy, iż ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do 15 marca każdego roku. Po złożeniu deklaracji zostanie wysłany do Państwa nowy nr konta na który należy uiszczać opłatę. 

Nowelizacja ustawy wprowadziła obowiązkową segregację dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Od stycznia 2020 r. nie ma możliwości zadeklarowania wyższej opłaty i oddawania odpadów niesegregowanych. W przypadku nie dostosowania się do zapisów ustawy dotyczących obowiązku segregacji naliczona będzie, decyzją Wójta Gminy Gostynin, opłata podwyższona (w wysokości dwukrotnej stawki podstawowej tj. 338,00 zł.)

Na terenie gminy Gostynin zostanie wprowadzony również dodatkowy niebieski worek oznaczony „papier”, do którego należy wrzucać: gazety i czasopisma, książki, opakowania papierowe, kartony, tektury, torby papierowe, kartki, zeszyty, ulotki, katalogi, prospekty, papier szkolny i biurowy (suchy, zadrukowany), papier pakowy, z wyłączeniem: ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, powleczonego folią/kalką, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałów budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych. 

W ramach opłaty Gmina wyposaża właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe w zestaw worków przeznaczonych do zbierania odpadów segregowanych (worek niebieski, żółty, zielony i brązowy). Od 1 stycznia 2020 roku właściciele nieruchomości rekreacyjnych sami wyposażają się w pojemnik na frakcję „Pozostałości po segregacji”. W przypadku braku pojemnika, frakcję  „Pozostałości po segregacji” przekazać można w czarnym worku. Każdy wystawiony do odbioru worek należy oznaczyć kodem kreskowym otrzymanym od Urzędu Gminy. 

Okodowanie każdego worka  umożliwia weryfikację: Czy odbiór odbył się zgodnie z harmonogramem (w przypadku reklamacji jest to bardzo istotna informacja). Pozwala na weryfikację, czy przedsiębiorca odbierający odpady należycie wykonuje umowę. Czy właściciel nieruchomości prawidłowo segreguje odpady. Osoby, które segregują jedynie „w deklaracji” i bezrefleksyjnie gromadzą odpady nie będą mogły korzystać z przywileju niższej opłaty. Czy wystawione przed nieruchomość odpady zostały wystawione przez jej właściciela (zastosowanie kodów kreskowych zapobiegnie podrzucaniu i niekontrolowanemu przemieszczaniu odpadów). Proszę pamiętać, że kody są przypisane do konkretnej nieruchomości i nie można ich „pożyczać”. 

Samorządy, zobowiązane są ustawowo do osiągnięcia,  do dnia 31 grudnia 2020 r., odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło w wysokości co najmniej 50% wagowo. Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych pomoże w osiąganiu wymaganych poziomów i uchroni przed karą pieniężną.  Za pomocą identyfikacji pojemników i worków systemu kodów nie jest sprawdzanie, co mieszkaniec wyrzuca do śmieci, ale czy segreguje odpady zgodnie z zasadami segregacji.  Obowiązek kontroli przestrzegania zapisów ustawy wynika z art. 9u Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Raporty uzyskane za pomocą systemu identyfikacji pojemników i worków będą analizowane wyłącznie przez Gminę Gostynin poprzez upoważnione osoby, zgodnie z Polityką  Bezpieczeństwa, która jest zbiorem spójnych, precyzyjnych reguł i procedur, według których Gmina buduje, zarządza, udostępnia oraz chroni zasoby i systemy informacyjne i informatyczne. Ciąg cyfr zawarty w kodzie kreskowym wygenerowany z systemu informatycznego, indywidualnie dla danej nieruchomości jako przypadkowe zestawienie znaków nie zawiera informacji o danych osobowych, tj. imienia i nazwiska właściciela nieruchomości. Tożsamość osoby nie jest możliwa do określenia i ustalenia dla osób trzecich. 

W ramach opłaty, raz w roku na wiosnę ( w okresie do 31 maja), Gmina organizuje mobilną zbiórkę odpadów, takich jak: przeterminowane leki i chemikalia; niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym (np. igły, strzykawki); zużyte baterie i akumulatory; zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne. Odbiór w/w opadów  następuje po złożeniu do Gminy pisemnego wniosku właściciela nieruchomości w terminie od 14 do 7 dnia przed datą mobilnej zbiórki odpadów, określoną w obowiązującym harmonogramie odbioru odpadów.

Więcej informacji na stronie www.gminagostynin.pl oraz w Referacie Gospodarki Odpadami, Gostynin ul. Parkowa 32.

Pobierz (pdf):
- deklaracja UG-DR
- załącznik dla współwłaścicieli

Data dodania 21 stycznia 2020

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij