XIX Sesja Rady Gminy Gostynin

XIX Sesja Rady Gminy Gostynin

Zapraszam na XIX Sesję Rady Gminy Gostynin, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2020r. o godz. 10.00 w Domu Ludowym w Legardzie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 

   - wnioski do porządku obrad.

2. Interpelacje i zapytania radnych.

3. Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny i z realizacji uchwał Rady Gminy Gostynin.

4. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Gostynin.

5. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o realizacji zadań statutowych w minionym roku.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na 2020 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy Gostynin instrumentem płatniczym.

8. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru sołtysa wsi Belno – Pomarzanki oraz wyznaczenia terminu i przewodniczącego zebrania.

9. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru sołtysa wsi Nowa Wieś oraz wyznaczenia terminu i przewodniczącego zebrania.

10. Przyjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntów zabudowanych stanowiących działkę nr ewid. 116 o pow. 7,81 ha położoną na terenie wsi Miałkówek gm. Gostynin.

11. Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia nieruchomości stanowiącej działkę nr 173/2 o pow. 0,0033 ha położoną na terenie wsi Zaborów Stary gm. Gostynin z przeznaczeniem na cele realizacji inwestycji celu publicznego pn: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  z przyłączami i przepompowniami dla wsi Zaborów Stary, Sokołów i część Sokołów PGR oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla części wsi Sokołów”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej we wsi Helenów gm. Gostynin stanowiącej działkę nr ewid.95/2.

13. Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia gruntów stanowiących działki nr 14/1, 30/3, 30/5, 16/4, 16/6, 17/5, 17/7, 17/9, 18/1, 19/10, 19/12, 19/14, 19/16, 19/18, 19/20, 19/22, 22/7,36/1 o łącznej powierzchni 0,2474 ha położonych na terenie wsi Leśniewice gm. Gostynin  z przeznaczeniem na regulacje granic drogi gminnej wewnętrznej stanowiącej  dz. nr 183.

14. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 250/XXXII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

15. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na  terenie Gminy Gostynina.

16. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr. ewid. 75, 84, 94, 95, 102, 103 położonych w miejscowości Strzałki, gmina Gostynin.

17. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 101/XX/2008 Rady Gminy Gostynin z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych w Gminie Gostynin w latach 2008 – 2032” 

18. Podjęcie uchwały w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gostynin na rok 2020.

19. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działanie 5.2 „Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.      

20. Podjęcie uchwały w sprawie:  określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gostynin na rok szkolny 2019/2020.       

21. Podjęcie Apelu w sprawie trudnej sytuacji w gospodarce odpadami oraz potrzeby zmian ustawowych w zakresie gospodarki odpadami.

22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

23. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

24. Sprawy różne i wolne wnioski.

25. Zakończenie obrad Sesji.


Przewodniczący Rady Gminy 
Kamil Balcerzak

Na podstawie art.25 ust.1 pkt 3 ustawy z 8 marca1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, 2500) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Data dodania 13 lutego 2020

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij