PRZEGLĄD GMINNYCH INWESTYCJI

PRZEGLĄD GMINNYCH INWESTYCJI

Po zakończeniu pierwszego półrocza pragniemy podsumować dotychczasowe działania realizowane na płaszczyźnie gminnych inwestycji. Rok 2022 i 2023 to w naszej gminie bum inwestycyjny. Łączna kwota trwających inwestycji to około 46,5 mln zł brutto.


1. „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Gostynin przy ul. Bierzewickiej”

W ramach zadania wykonany zostanie budynek urzędu Gminy Gostynin wyposażony w wszystkie potrzebne instalacje wewnętrzne przed budynkiem wykonane zostanie zagospodarowanie terenu  min. teren utwardzony pod miejsca postojowe. Inwestycja obecnie na etapie wykonanego stanu surowego otwartego.

2. „Budowa i przebudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gostynin” w ramach zadania przewidziano:

1.„Rozbudowę, przebudowę i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Białotarsk”

W ramach przedsięwzięcia wykonano nowy budynek technologiczny, w raz z przeprowadzeniem remontu ciągu technologicznego. Do wykonania pozostała dostawa i montaż sita kanałowego. Zadanie zostało wykonane w 98%.

2.„Modernizację oczyszczalni ścieków w m. Lucień”

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie remontu budynku socjalnego i technologicznego wraz z wymianą instalacji elektrycznej i dostawą i montażem prasy do odwadniania osadu. Zadanie zostało wykonane w 70%

3.„Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gorzewo-Kruk”

Przedsięwzięcie zostało wykonane w 95%, do wykonania pozostało ogrodzenie przepompowni ścieków i roboty porządkowe.

4.„Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bierzewice”

Przedsięwzięcie zostało wykonane w 98%, do wykonania pozostało ogrodzenie przepompowni ścieków i roboty porządkowe.

5.„Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Belno-Sokołów”

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji planowany termin rozpoczęcia robót 2 październik 2023 r, planowany termin zakończenia wykonywania robót 31.12.2023 r.

3. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin w ramach zadania przewidziano przebudowę dróg w miejscowościach: Miałkówek, Białe, Gorzewo, Rogożewek, Bolesławów,  Halinów, Kiełpieniec, Sierakówek ,Marianów Sierakowski, Polesie, Nagodów, Rumunki, Budy Kozickie, Górki Drugie, Gulewo, Józefków, Zaborów Nowy, Niecki, Osiny, Jastrzębia, Bielawy, Łokietnica, Jaworek, Zwoleń, Podgórze, Bierzewice, Solec, Baby Dolne, Helenów.

Inwestycja na etapie przekazania wykonawcy robót Terenu budowy. Planowany termin zakończenia zadania 31.12.2024 r.

Dodatkowo w tym roku planowane jest wybudowanie, przebudowanie oraz remont ok. 2,14 km dróg o łącznej szacowanej wartości ok. 2 700 000,00zł
(min. w m. Rybne, Nowa Wieś, Emilianów, Kazimierzów, Gulewo, Budy Kozickie, Baby Górne, Bierzewice, Krzywie, Stefanów)

W tym roku wykonano już przebudowę dróg gminnych publicznych i wewnętrznych o długości 5,14 km o łącznej wartości 3 029 143, 59zł
(min. w m. Skrzany, Polesie, Gulewo, Gorzewo- Klusek, Zaborów Stary, Emilianów, Sieraków, Leśniewice, Osiny, Jaworek, Górki Drugie)

4. „Budowa kontenerowej przepompowni strefowej wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym na wodę w m. Podgórze”

Przedsięwzięcie zostało wykonane w 50%, na teren budowy dostarczono zbiornik na wodę oraz kontener. Do wykonania pozostały instalacje wewnętrzne, utwardzenie terenu i ogrodzenie .Planowany termin zakończenia zadania 23.12.2023 r.

5. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bierzewice”

Przedsięwzięcie zostało wykonane w 50%. Do wykonania pozostała przepompownia ścieków, rurociąg tłoczny i część sieci kanalizacji grawitacyjnej. Planowy termin zakończenia zadania 30.11.2023 r.

6. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Sokołów”

Przedsięwzięcie zostało wykonane w ok. 80%. Planowy termin zakończenia zadania 31.10.2023 r.

W tym roku wykonano już rozbudowę sieci wodociągowej o łacznej długości 1 831mb i wartości 143 231,57 zł, co umożliwi doprowadzenie wody z wodociągu gminnego do około 70 nieruchomości zlokalizowanych na terenach objętych rozbudową tj. miejscowości Legarda- Podgórze oraz Choinek.

7. „Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej”

Wykonanie dotyczy:

- termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Sokołowie;

- termomodernizacji części budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Sokołów;

- budowy świetlicy wiejskiej, boiska sportowego oraz palcu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Belno;

- przebudowy odcinak drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Belno;

- budowy parkingu w miejscowości Sokołów;

- przebudowy odcinka drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Sokołów (przy terenie cmentarza);

- przebudowy odcinka drogi powiatowej w miejscowości Sokołów w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową.

Inwestycja na etapie podpisania umowy z Wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia zadania 30.11.2024 r.

8. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik- 2012”

Zadanie zostało zgłoszone do odbioru przez Wykonawcę robót, trwają procedury odbiorowe. Przedmiotem tej inwestycji  było wykonanie nowej nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku typu Orlik znajdującego się przy Szkole Podstawowej w Sierakówku.

9. „Rozbudowa boiska szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej w Zwoleniu”

W ramach zadania zostanie przebudowany i rozbudowany tor wrotkarski o nawierzchni bitumicznej znajdujący się przy Szkole Podstawowej w Zwoleniu. W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót i podpisano umowę na wykonanie. Planowany termin zakończenia zadania 31.10.2023 r.

10. „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Białotarsku”

Prace są na ukończeniu- trwają procedury odbiorowe.
W ramach wykonania inwestycji od miesiąca maja do miesiąca października przeprowadzane są na boisku Szkole Podstawowej w Białotarsku zabiegi pielęgnacyjno- agrotechniczne w celu uzyskania lepszej nawierzchni trawiastej. Ponad to w ramach zadania przewidziano wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej bieżni wokół boiska.

11. „Modernizacja świetlicy wiejskiej „Domu Ludowego” w m. Sieraków”

Przedmiotem zadania są roboty polegające na budowie, remoncie i wykonaniu instalacji w świetlicy wiejskiej w Sierakowie. Inwestycja na etapie  wykonywanie robót budowlanych. Planowany termin zakończenia zadania 17.11.2023 r.

12. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Emilianowie”

W ramach inwestycji zostaną wykonane roboty budowlane polegające na rozbudowie Szkoły Podstawowej w Emilianowie. Budynek szkoły powiększy się o dwie dodatkowe sale lekcyjne, pomieszczenie dla dyrektora i sekretariat. Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe i wyłoniono Wykonawcę robót. Planowany termin zakończenia zadania 15.11.2024 r.

Osiągnęliśmy dużo, dzięki dobrej pracy i porozumieniu, za które dziś bardzo serdecznie wszystkim zaangażowanym w rozwój naszej gminy dziękuję. Realizacja naszych ambitnych planów i projektów nie byłaby możliwa bez wsparcia życzliwych nam przedstawicieli władz różnego szczebla, a także bez pracy naszych radnych, sołtysów, druhów ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich, organizacji pozarządowych,  pracowników  i jednostek organizacyjnych gminy Gostynin. 
Te dobre zmiany nie byłyby możliwe bez zaangażowania całej naszej społeczności. Przed nami kolejne lata pracy, więc proszę wszystkich o wsparcie, bo sukces możliwy jest tylko przy dobrym współdziałaniu !

                                                                                         

                                                                                                                                                       Wójt Gminy Gostynin

                                                                                                                                                        Edmund Zieliński


Galeria zdjęć 


Data dodania 29 września 2023

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij