Upływa termin!!!

Upływa termin!!!

Ostateczny termin składania wniosków o dodatek węglowy upływa z dniem 30.11.2022 roku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o dodatku węglowym gospodarstwa domowe, których wnioski pozostały bez rozpatrzenia z uwagi na fakt zamieszkiwania pod jednym adresem więcej niż jednego gospodarstwa domowego mogą ponownie składać wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest zamieszkiwanie w odrębnych lokalach i tworzenie osobnych gospodarstw domowych. 

Zgodnie z art.2 ust. 3c Ustawy o dodatku węglowym z dnia 05.08.2022r. (t.j. Dz. U. z 2022 r.poz. 1692, 1967 z późn. zm .)

„W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie stosuje się ust. 3a i 3b do gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.” 

art. 2 ust. 3d. Ustawy o dodatku węglowym w przypadku, o którym mowa w ust. 3c, gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji. 3e. W przypadku gdy w lokalu, o którym mowa w ust. 3d, zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym lokalu.”, 

Dodatkowo gospodarstwa domowe, które otrzymały decyzje odmowne w związku ze złożoną deklaracją do CEEB po 11 sierpnia 2022r. również mogą ponownie ubiegać się o w/w świadczenie.

Zgodnie z art. 2 ust.15g Ustawy o dodatku węglowym z dnia 05.08.2022r. (t.j. Dz. U. z 2022 r.poz. 1692, 1967 z późn. zm .) Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym także, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło, o którym mowa w art. 2 ust. 1. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową. Wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, dokonywany jest przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta z urzędu bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.”; 

Wójt Gminy Gostynin informuje mieszkańców, że realizacją wypłaty dodatku węglowego zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie.
17 sierpnia został zatwierdzony wzór wniosku o przyznanie dodatku węglowego w wysokości 3000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
Istnieje możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP.
Mieszkańców gminy prosimy o kontaktowanie się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej od 22 sierpnia – tel. 24 2360776; 24 2360778 lub 242360779.
Wniosek o wypłatę dodatku składa się w gminie zamieszkania wnioskodawcy.
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 r.
Dodatek węglowy wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.
Do pobrania wniosek o wypłatę dodatku węglowego.

Klauzula informacyjna Dodatek Węglowy kl

Data dodania 29 listopada 2022

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij