Emilianów
   Lucień
   Solec
 
 


Od lutego 2012 r. dzieci z terenu gminy Gostynin mogą bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach przedszkolnych, organizowanych w ramach projektu „Klub Małego Smyka” PO KL Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Punkty przedszkolne znajdują się w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie, Lucieniu i Solcu.
W ramach projektu każdy punkt przedszkolny wyposażony został w meble przedszkolne, zabawki, pomoce dydaktyczne za  łączną kwotę 76 000 zł. Każdy z punktów zatrudnił:
· nauczyciela przedszkola na podstawie Karty Nauczyciela,
· pomoc nauczyciela,
· logopedę,
· pedagoga,
· oraz nauczyciela gimnastyki korekcyjnej.
Codziennie  dzieci mają zapewniony ciepły posiłek, materiały papiernicze i biurowe( wycinanki, kleje, mazaki, bloki, kredki itp.), oraz dwa razy w roku będą wyjeżdżać na wycieczki.
Celem projektu jest:
· wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych poprzez utworzenie punktów przedszkolnych na terenie gminy Gostynin,
· rozwój kompetencji edukacyjnych dzieci poprzez uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych:
  - zajęciach przyrodniczych,
  - zajęciach manualnych,
  - zajęciach ruchowych,
  - język angielski.
· objęcie opieką specjalistyczną i wzrost dostępu do usług specjalnych: zajęcia logopedyczne,    gimnastyka korekcyjna, zajęcia z pedagogiem,
· uczestnictwo rodziców w zajęciach pedagogicznych i terapii logopedycznej oraz możliwość skorzystania z dyżurów w/w specjalistów.
· rozwój umiejętności i talentów dzieci,
· wzrost świadomości rodziców dzieci na temat korzyści płynących z uczestnictwa ich dziecka w wychowaniu przedszkolnym
· kształtowanie postaw partnerskiego podejścia do płci przeciwnej poprzez zastosowaną pedagogizację.
„Na terenie gminy Gostynin istniała ogromna potrzeba zapewnienia dzieciom w wieku 3-4 lat odpowiedniej opieki poprzez utworzenie punktów przedszkolnych, ponieważ takie miejsca rozwijają społecznie.Dzieci pochodzące z obszarów wiejskich były w trudniejszej sytuacji niż ich rówieśnicy z miasta Gostynin, bowiem nie miały możliwości uczestnictwa w zajęciach przedszkolnych, a przecież wszystkie doświadczenia, jakie dziecko zbierze w przedszkolu zaowocują w przyszłości. Edukacja przedszkolna dziecka jest kluczowa dla jego rozwoju, pozostawienie dziecka w domu ten rozwój mocno ogranicza, jeżeli nie uniemożliwia”- koordynator projektu Ewelina Pietrowicz
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wstecz | Do góry
Pogoda
Pogoda Gostynin z serwisu

Kalendarium
Odwiedzin dzisiaj: 1542
Odwiedzin wszystkich: 4265222
Copyright by Gmina Gostynin    |    Wykonanie: Plocman