WIADOMOŚCI ARCHIWALNE

Życzenia Noworoczne
Data publikacji: 2010-12-31, 11:19:40
Życzenia Noworoczne Wójta Gminy Gostynin Edmunda Zielińskiego
 czytaj więcej
ZMIANA WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
Data publikacji: 2010-12-16, 09:40:14
Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 listopada 2010 r. Minister Rozwoju
Regionalnego zatwierdziła zmienione "Wytyczne w zakresie kwalifikowania
wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki". Wytyczne
wchodzą w życie 1 stycznia 2011 r., tym samym wydatki ponoszone od 1
stycznia 2011 r. w projektach realizowanych w ramach PO KL muszą być
zgodne w Wytycznymi.
 czytaj więcej
NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY
Data publikacji: 2010-12-15, 11:55:17
Zarząd Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Fundacji AKTYWNI RAZEM wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach następujących działań:
• Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków: 335 204,00 zł);
• Małe projekty (limit dostępnych środków: 185 048,63 zł)
 czytaj więcej
ŚLUBOWANIE NOWO WYBRANEGO WÓJTA
Data publikacji: 2010-12-15, 11:36:23
W dniu 13 grudnia 2010r. odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Gostynin, którą poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Gostynin Marek Balcerzak.
Podczas sesji nowo wybrany Wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński złożył ślubowanie następującej treści: "Obejmując Urząd wójta gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi Urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy, tak mi dopomóż Bóg”.
 czytaj więcej
GRANTY DLA WSI
Data publikacji: 2010-12-15, 10:53:58
15 listopada ruszyła kolejna edycja programu Wspierania Aktywności Lokalnej „Razem Możemy Więcej”, w którym o dotacje na realizację lokalnych inicjatyw społeczno - kulturalnych mogą ubiegać się m.in. rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich oraz organizacje pozarządowe. Wnioski można składać do 15 stycznia 2011 r.
 czytaj więcej
NABORY WNIOSKÓW W RAMACH RPO WM 2007 - 2013
Data publikacji: 2010-12-13, 12:01:54
Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków RPO WM 2007 - 2013 od 30 listopada 2010r. rozpoczynają się dwa nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I RPO WM "Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu" Działania 1.7 "Promocja gospodarcza".
 czytaj więcej
DOFINANSOWANIE Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE
Data publikacji: 2010-12-07, 13:51:00
W 2010 roku Gmina Gostynin otrzymała pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadań:
 czytaj więcej
OGŁOSZENIE O SZKOLENIU I KONKURSIE PN.: "PRACUJ BEZPIECZNIE"
Data publikacji: 2010-11-17, 14:06:38
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Gostyninie, informuje, że w dniu 19. 11. 2010r. o godz. 17.00 w Helenowie, Gmina Gostynin pracownicy KRUS PT w Gostyninie zorganizują szkolenie oraz konkurs dla rolników na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym pod nazwą
„ Pracuj Bezpiecznie ”.
 czytaj więcej
NARADA Z SOŁTYSAMI
Data publikacji: 2010-11-10, 08:40:15
W miejscowości Kozice, w dniu 8 listopada 2010r. Wójt Gminy Gostynin Jan Kazimierz Gostynin zorganizował naradę z sołtysami gminy Gostynin. W spotkaniu uczestniczyli również: Starosta Gostyniński Jan Baranowski, Radni Gminy Gostynin, Sekretarz i Skarbnik Gminy Gostynin, Prezes Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Solcu Pan Ireneusz Zalewski oraz kierownicy referatów Urzędu Gminy Gostynin.
 czytaj więcej
ZAKOŃCZENIE PROJEKTU PN: "III GMINNE DOŻYNKI EKOLOGICZNE 2010"
Data publikacji: 2010-11-03, 10:18:59
W terminie od 2 sierpnia do 30 października 2010 roku realizowany był projekt pn.: "III Gminne Dożynki Ekologiczne 2010” w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 czytaj więcej
 starsze »
Pogoda
Pogoda Gostynin z serwisu

Kalendarium
Odwiedzin dzisiaj: 1588
Odwiedzin wszystkich: 3967222
Copyright by Gmina Gostynin    |    Wykonanie: Plocman