WIADOMOŚCI ARCHIWALNE

LUBISZ ŚPIEWAĆ? ŚWIETNIE!
Data publikacji: 2012-12-31, 09:35:56
Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin zaprasza do wspólnego śpiewania wszystkich młodych duchem.
Nie musisz mieć przygotowania muzycznego, ani czytać nut.
Oczekujemy jedynie miłości do muzyki i śpiewania.
 czytaj więcej
GMINNE JASEŁKA W LEGARDZIE
Data publikacji: 2012-12-20, 11:39:30
W dniu 18 grudnia 2012r. Gminne Jasełka licznie zgromadziły mieszkańców gminy Gostynin oraz zaproszonych gości.
 czytaj więcej
NOWY SAMOCHÓD RATOWNICZO - GAŚNICZY W SIERAKÓWKU
Data publikacji: 2012-12-20, 09:10:17
W dniu 7 grudnia 2012r. na terenie Gminy Gostynin miało miejsce doniosłe wydarzenie, bowiem po raz pierwszy, w dziejach Samorządu Gminy, doszło do uroczystego przekazania nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki Mercedes Benz ATEGO z funkcją do ograniczania skażeń chemiczno – ekologicznych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakówku.
 czytaj więcej
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI SOKOŁÓW – I ETAP
Data publikacji: 2012-12-18, 12:19:48
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Sokołów – I etap” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 1.725.000,00 zł.
 czytaj więcej
Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ...
Data publikacji: 2012-12-18, 09:17:34
 czytaj więcej
INFORMACJA O UTWORZENIU STAŁYCH OBWODÓW GŁOSOWANIA
Data publikacji: 2012-12-06, 15:29:25
Urząd Gminy Gostynin podaje do publicznej wiadomości informację o utworzeniu stałych obwodów głosowania oraz ustaleniu ich granic, numerów i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych.
 czytaj więcej
PROJEKT REGULAMINU
Data publikacji: 2012-12-06, 12:50:55
Wójt Gminy Gostynin w związku ze zmianami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawia mieszkańcom projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostynin.
 czytaj więcej
PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) DROGI GMINNEJ NAGODÓW-RUMUNKI
Data publikacji: 2012-11-29, 07:56:26
W miesiącu październiku bieżącego roku zakończone zostały roboty związane z przebudową drogi gminnej Nagodów-Rumunki. Na drodze wykonano nawierzchnię asfaltową o długości 921,40 mb.
 czytaj więcej
WYSOKO WYKWALIFIKOWANE KADRY SYSTEMU OŚWIATY
Data publikacji: 2012-11-28, 10:37:14
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.
 czytaj więcej
PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
Data publikacji: 2012-11-28, 10:06:27
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”
 czytaj więcej
 starsze »
Pogoda
Pogoda Gostynin z serwisu

Kalendarium
Odwiedzin dzisiaj: 1456
Odwiedzin wszystkich: 3967090
Copyright by Gmina Gostynin    |    Wykonanie: Plocman