WSPARCIE RYNKU PRODUKTÓW PSZCZELICH
Data publikacji: 2018-03-21, 10:02:26
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do składania projektów dotyczących mechanizmu "Wsparcie rynku produktów pszczelich" w sezonie 2018/2019. Należy dostarczyć je osobiście lub listem poleconym do Kancelarii Ogólnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, ul. Karolkowa 30, w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2018 r. W przypadku, gdy projekt składany jest listownie, o terminie złożenia projektu decyduje data stempla pocztowego.
 czytaj więcej
KONKURS RECYTATORSKI POEZJI ANGLOJĘZYCZNEJ
Data publikacji: 2018-03-21, 09:45:39
16 marca czworo uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Białotarsku wybrało się do Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego na Konkurs Recytatorski Poezji Anglojęzycznej.
Celem konkursu była:
- dodatkowa motywacja do nauki i doskonalenie znajomości języka angielskiego,
- stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności,
- popularyzacja wśród młodzieży poezji anglojęzycznej,
- uwrażliwienie uczniów na poezję.
 czytaj więcej
UWAGA! PSY DO ADOPCJI
Data publikacji: 2018-03-21, 08:45:33
Bezdomne pieski czekają na nowy dom adopcyjny. Szczegółowych informacji udziela pracownik Referatu Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa - tel. 24 236-07-68
 czytaj więcej
NARKOTYKI, DOPALACZE – NIE TĘDY DROGA
Data publikacji: 2018-03-21, 07:39:45
15 marca dzielnicowy Marcin Kicka przeprowadził spotkanie z nauczycielami i rodzicami Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Białotarsku w ramach kampanii „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga”.
Wizyta funkcjonariusza przy wykorzystaniu narkotykowej walizki edukacyjnej miała charakter profilaktyczny, której celem było zwrócenie uwagi dorosłych na zagrożenia jakim poddawane mogą być dzieci.
 czytaj więcej
POZAKONKURSOWY TRYB UDZIELANIA DOTACJI
Data publikacji: 2018-03-16, 14:20:03
Ogłoszenie publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Data obowiązywania komunikatu: 16 marca 2018r. – 23 marca 2018r.
 czytaj więcej
 starsze »
Wiadomości archiwalne
Pogoda
Pogoda Gostynin z serwisu

Kalendarium
Odwiedzin dzisiaj: 798
Odwiedzin wszystkich: 3004281
Copyright by Gmina Gostynin    |    Wykonanie: Plocman