« powrót
OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Data publikacji: 2017-12-08, 10:23:47
Do 08 grudnia 2017 r. właściciele nieruchomości na terenie gminy Gostynin posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków muszą wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć go do Urzędu Gminy w Gostyninie ul. Rynek 26, pok. nr 2 (sekretariat).
Zgodnie z art.3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.1289), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gostynin o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy w Gostyninie pok. nr 2 (sekretariat) w terminie do dnia 08 grudnia 2017 r.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy w Gostyninie pok. nr 16, u Sołtysów oraz na dole strony internetowej.  Wypełnione druki prosimy składać w Urzędzie Gminy w Gostyninie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ug@gminagostynin.pl

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy w Gostyninie będą kontrolować umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, ponieważ zgodnie z art. 6 ust. 1 w/w ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielenie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Informujemy, iż osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Gostynin są następujące podmioty:

Wykaz podmiotów posiadających działalność w zakresie opróżniania bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków:
- doc
- pdf 
Wójt Gminy Gostynin
Galeria wiadomości
Informacja
Informacja
« powrót
Pogoda
Pogoda Gostynin z serwisu

Kalendarium
Odwiedzin dzisiaj: 1391
Odwiedzin wszystkich: 3477455
Copyright by Gmina Gostynin    |    Wykonanie: Plocman