« powrót
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMIN ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO
Data publikacji: 2018-04-09, 12:40:25
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego
Beneficjent: Związek Gmin Regionu Płockiego
Numer umowy: RPMA.04.02.00-14-4595/16-00
Okres realizacji umowy: 01.09.2016 r. – 30.09.2018 r.


Partnerzy
Gmina Bodzanów, Gmina Brudzeń Duży, Gmina Bulkowo, Miasto i Gmina Gąbin, Gmina Gostynin, Gmina Nowy Duninów, Gmina Radzanowo, Gmina Staroźreby

Całkowita wartość projektu
10 974 336,16 PLN

Wartość dofinansowania
7 130 664,21 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Przedmiot projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” dotyczy głębokiej termomodernizacji z wymianą źródeł ciepła oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii dla 16 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego

W ramach projektu zmodernizowane zostaną następujące budynki:
1.    Gmina Bodzanów:
    o    Szkoła Podstawowa przy ZPO w Bodzanowie,
    o    Gimnazjum przy ZPO w Bodzanowie,
2.    Gmina Brudzeń Duży:
    o    Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym,
3.    Gmina Bulkowo:
    o    Ochotnicza Straż Pożarna w Bulkowie,
    o    Ochotnicza Straż Pożarna w Worowicach,
    o    Ochotnicza Straż Pożarna w Nadułkach,
4.    Miasto i Gmina Gąbin:
    o    Kamienica przy ul. Stary Rynek 14 w Gąbinie,
5.    Gmina Gostynin:
    o    Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie,
    o    Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu,
    o    Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sierakówku,
    o    Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu,
6.    Gmina Nowy Duninów:
    o    Zespół Szkół im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie,
7.    Gmina Radzanowo:
    o    Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie,
    o    Szkoła Podstawowa w Radzanowie,
8.    Gmina Staroźreby:
    o    Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Górze,
    o    Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach.

Zakres prac budowlanych:
    •    ocieplenie obiektu: przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów wymiana okien, drzwi zewnętrznych,
    •    wymiana oświetlenia na energooszczędne,
    •    przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne),
    •    budowa i przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji,
    •    zastosowanie automatyki pogodowej,
    •    zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku,
    •    instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

Cel projektu:
Strategicznym celem projektu jest głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach z terenu Związku Gmin Regionu Płockiego połączona z wymianą źródeł ciepła oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.
Cel strategiczny projektu jest zgodny z celami określonymi w osi priorytetowej IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Cel szczegółowy Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Największe możliwości oszczędności energii zidentyfikowano w sektorze budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz lokalnych jednostkach produkcji ciepła. Zmniejszenie udziału emisji zanieczyszczeń powietrza przyniosą również działania na rzecz zwiększania efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków, stanowiącą zarazem jedną z najbardziej ekonomicznych dróg zmniejszenia zużycia energii.

Cele szczegółowe projektu:
•    Zwiększenie liczby zmodernizowanych energetycznie budynków,
•    Zwiększenie powierzchni użytkowej budynków podlegających zmianie systemu ogrzewania,
•    Zwiększenie liczby jednostek wytwarzania energii cieplej i elektrycznej z OZE,
•    Zwiększenie zdolności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (w tym energii elektrycznej i cieplnej),
•    Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych (w tym energii elektrycznej i cieplnej),
•    Zmniejszenie zużycia energii końcowej,
•    Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych,
•    Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (CO2)

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 znajdują się na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/


Galeria wiadomości
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
« powrót
Pogoda
Pogoda Gostynin z serwisu

Kalendarium
Odwiedzin dzisiaj: 1240
Odwiedzin wszystkich: 4029745
Copyright by Gmina Gostynin    |    Wykonanie: Plocman