« powrót
WYBORY SAMORZĄDOWE
Data publikacji: 2018-06-28, 10:33:29
 • Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja 2018r. Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 i 1000) podaje się do publicznej wiadomości:

  Zarządzenie Nr 91 Wojewody Mazowieckiego  z dnia 28 lutego 2018 r.  w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy - pobierz (jpg)

 • Komunikat Komisarzy Wyborczych w Płocku z dnia 16 sierpnia 2018r.  - pobierz

 • Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej - pobierz

 • Obwieszczenie Starosty Gostynińskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku, na podstawie art. 422 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Gostyninie w wyborach do Rady Powiatu Gostynińskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - pobierz

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Gostynin z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gostynin na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Rady Gminy Gostynin oraz siedziby Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - pobierz

 • Postanowienie Nr 186/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Gostyninie - pobierz

 • Informacja o miejscach na ogłoszenia wyborcze - pobierz

 • Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Gostyninie z dnia 11 września 2018 r. o składzie, siedzibie, miejscu, dniach i godzinach dyżurów Komisji - pobierz

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Gostynin z dnia 13 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - pobierz

 • Informacja Wójta Gminy Gostynin o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów obwodowych komisji wyborczych - pobierz

 • Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 24 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w gminie Gostynin oraz losowania członków komisji w obwodach gdzie przekroczono liczbę zgłoszonych kandydatów - pobierz

 • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gostyninie z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Gostynin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - pobierz

 • Postanowienie Nr 266/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku II z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Gostynin - pobierz

 • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gostyninie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Gostynin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - pobierz

 • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gostyninie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Gostynin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - pobierz

 • Informacja Urzędu Gminy Gostynin o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych - pobierz

 • Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Gostyninie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Gostynińskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.- pobierz

 
 • Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Gostyninie z dnia 23 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r. - pobierz

 • Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego - pobierz

 • Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego - pobierz
  Pełne obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Warszawie I dostępne są na stronach – https://plock.kbw.gov.pl oraz https://warszawa.kbw.gov.pl

 • Protokół wyników głosowania i wyników Wyborów Wójta Gminy Gostynin sporządzony dnia 4 listopada 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Gostyninie - pobierz


   
« powrót
Pogoda
Pogoda Gostynin z serwisu

Kalendarium
Odwiedzin dzisiaj: 37
Odwiedzin wszystkich: 3963464
Copyright by Gmina Gostynin    |    Wykonanie: Plocman