« powrót
XLVI SESJA RADY GMINY GOSTYNIN
Data publikacji: 2018-08-09, 13:19:21
Zapraszam na XLVI Sesję Rady Gminy Gostynin, która odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2018r. o godz. 8.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gostynin.
Porządek obrad:
1.  Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
       - wnioski do porządku obrad.
2.  Interpelacje i zapytania radnych.
3.  Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny i z realizacji uchwał Rady Gminy Gostynin.
4.  Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania w dzierżawę na okres 3 lat gruntów rolnych stanowiących działki nr: 38 o pow. 0,64 
     ha we wsi Baby Górne oraz 29/1, 17/11 i 66/1 o pow. łącznej 0,63 ha we wsi Jastrzębia gm. Gostynin.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie: likwidacji filii bibliotecznej nr 5 w Białotarsku Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z/s w
     Solcu.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie: określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy
     Gostynin.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie
     Gminy Gostynin.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gostynin.
9.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 246/XXXVIII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie
      Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na 2018 rok.
11. Informacja Przewodniczących komisji o realizacji wniosków komisji.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Przyjęcie protokołów, z poprzednich sesji.
14. Sprawy różne i wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad Sesji.    
   
                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy   
                                                                                      Tomasz Bronisław Lewandowski

Na podstawie art.25 ust.1 pkt 3 ustawy z 8 marca1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Galeria wiadomości
« powrót
Pogoda
Pogoda Gostynin z serwisu

Kalendarium
Odwiedzin dzisiaj: 1069
Odwiedzin wszystkich: 3691871
Copyright by Gmina Gostynin    |    Wykonanie: Plocman