« powrót
UROCZYSTE PRZEKAZANIE SPRZĘTU ZAKUPIONEGO Z FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI
Data publikacji: 2018-11-26, 09:18:57
W dniu 16.11.2018r. w świetlicy OSP Sierakówek odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom OSP sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie zakupionego w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
Łączna wartość przekazanego sprzętu 93.504,14 zł.
Dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości – 92.569,10 zł.
Wkład własny Gminy – 935,04 zł.

W uroczystym przekazaniu sprzętu udział wzięli:
- Edmund Zieliński- Wójt Gminy Gostynin
- bryg. Roman Kossobudzki- Komendant Powiatowy PSP w Gostyninie
- dh Kamil Balcerzak- Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Gostyninie
oraz przedstawiciele obdarowanych jednostek: OSP Solec,OSP Sierakówek, OSP Lucień.

Zadanie było realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) oraz w 1% ze środków budżetu gminy.

Zgodnie w wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Gostynin realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „ Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości .

Ponadto jednostkom OSP w Sierakówku, Solcu, Miałkówku, Sokołowie oraz w Helenowie został przekazany sprzęt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach zadania pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”
Łączna wartość przekazanego sprzętu 43.480,00 zł.
 
Galeria wiadomości
Przekazanie sprzętu zakupionego z Funduszu Sprawiedliwości
Przekazanie sprzętu zakupionego z Funduszu Sprawiedliwości
Przekazanie sprzętu zakupionego z Funduszu Sprawiedliwości
Przekazanie sprzętu zakupionego z Funduszu Sprawiedliwości
Przekazanie sprzętu zakupionego z Funduszu Sprawiedliwości
Przekazanie sprzętu zakupionego z Funduszu Sprawiedliwości
Przekazanie sprzętu zakupionego z Funduszu Sprawiedliwości
Przekazanie sprzętu zakupionego z Funduszu Sprawiedliwości
Przekazanie sprzętu zakupionego z Funduszu Sprawiedliwości
Przekazanie sprzętu zakupionego z Funduszu Sprawiedliwości
Przekazanie sprzętu zakupionego z Funduszu Sprawiedliwości
Przekazanie sprzętu zakupionego z Funduszu Sprawiedliwości
Przekazanie sprzętu zakupionego z Funduszu Sprawiedliwości
Przekazanie sprzętu zakupionego z Funduszu Sprawiedliwości
Przekazanie sprzętu zakupionego z Funduszu Sprawiedliwości
Przekazanie sprzętu zakupionego z Funduszu Sprawiedliwości
Przekazanie sprzętu zakupionego z Funduszu Sprawiedliwości
Przekazanie sprzętu zakupionego z Funduszu Sprawiedliwości
Przekazanie sprzętu zakupionego z Funduszu Sprawiedliwości
Przekazanie sprzętu zakupionego z Funduszu Sprawiedliwości
Przekazanie sprzętu zakupionego z Funduszu Sprawiedliwości
Przekazanie sprzętu zakupionego z Funduszu Sprawiedliwości
Przekazanie sprzętu zakupionego z Funduszu Sprawiedliwości
Przekazanie sprzętu zakupionego z Funduszu Sprawiedliwości
Przekazanie sprzętu zakupionego z Funduszu Sprawiedliwości
Przekazanie sprzętu zakupionego z Funduszu Sprawiedliwości
Przekazanie sprzętu zakupionego z Funduszu Sprawiedliwości
Przekazanie sprzętu zakupionego z Funduszu Sprawiedliwości
Przekazanie sprzętu zakupionego z Funduszu Sprawiedliwości
Przekazanie sprzętu zakupionego z Funduszu Sprawiedliwości
Przekazanie sprzętu zakupionego z Funduszu Sprawiedliwości
Przekazanie sprzętu zakupionego z Funduszu Sprawiedliwości
« powrót
Pogoda
Pogoda Gostynin z serwisu

Kalendarium
Odwiedzin dzisiaj: 1465
Odwiedzin wszystkich: 3920724
Copyright by Gmina Gostynin    |    Wykonanie: Plocman