« powrót
HARMONOGRAM ZEBRAŃ WYBORCZYCH SAMORZĄDÓW MIESZKAŃCÓW WSI
Data publikacji: 2019-02-08, 09:13:27
Uchwała Nr 38/V/2019
Rady Gminy Gostynin
z dnia 25 stycznia 2019r.


w sprawie terminarza zebrań wyborczych samorządów mieszkańców wsi oraz wyznaczenia przewodniczących tych zebrań.


Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000, 1349, 1432, 2500) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustalić zgodnie z załączonym harmonogramem, terminy zebrań wyborczych sołtysów i rad sołeckich oraz wyznaczyć przewodniczących tych zebrań zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Paweł PiotrowskiHarmonogram zebrań wyborczych samorządów mieszkańców wsi (pdf) - pobierz
 
Galeria wiadomości
Harmonogram zebrań wyborczych
Harmonogram zebrań wyborczych
« powrót
Pogoda
Pogoda Gostynin z serwisu

Kalendarium
Odwiedzin dzisiaj: 85
Odwiedzin wszystkich: 3590696
Copyright by Gmina Gostynin    |    Wykonanie: Plocman