« powrót
HARMONOGRAM ZEBRAŃ WYBORCZYCH SAMORZĄDÓW MIESZKAŃCÓW WSI
Data publikacji: 2019-02-08, 09:13:27

Uchwała Nr 48/VII/2019

Rady Gminy Gostynin

z dnia 29 marca 2019r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 38/V/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie terminarza zebrań wyborczych samorządów mieszkańców wsi oraz wyznaczenia przewodniczących tych zebrań.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000, 1349, 1432, 2500) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 38/V/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie terminarza zebrań wyborczych samorządów mieszkańców wsi oraz wyznaczenia przewodniczących tych zebrań, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Paweł PiotrowskiHarmonogram zebrań wyborczych samorządów mieszkańców wsi - 29.03.2019r. (pdf) - pobierz
 
Galeria wiadomości
Harmonogram zebrań wyborczych
Harmonogram zebrań wyborczych
« powrót
Pogoda
Pogoda Gostynin z serwisu

Kalendarium
Odwiedzin dzisiaj: 25
Odwiedzin wszystkich: 3963452
Copyright by Gmina Gostynin    |    Wykonanie: Plocman