« powrót
DYŻUR PRACOWNIKÓW ZGRP
Data publikacji: 2019-08-19, 12:10:17
Pracownicy Biura Związku Gmin Regionu Płockiego będą pełnili dyżur w Urzędzie Gminy Gostynin (pokój nr 5) 23 sierpnia 2019 roku w godzinach 9.00 - 13.00.
Podczas dyżurów można uzyskać informacje na temat:

- przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,

- składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- zasad prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

- zbiórki odpadów wielkogabarytowych,

- zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- zbiórki odpadów niebezpiecznych, powstających w gospodarstwach domowych,

- zbiórki przeterminowanych leków i chemikaliów oraz zużytych baterii i akumulatorów,

- przekazania odpadów budowlanych i rozbiórkowych.


 
 Ponadto mieszkaniec ma możliwość:

- otrzymania nieodpłatnie worków do segregacji odpadów dla nieruchomości

  zamieszkałych,

- zgłoszenia uwag, uzyskania informacji dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki

  odpadami bądź realizacji usługi odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych.


Zamówienie kodów kreskowych

Kiedy pakiet kodów będzie się wyczerpywał prosimy o kontakt z Biurem ZGRP w celu

złożenia zamówienia i uzgodnienia sposobu odbioru nowych kodów kreskowych.Kody kreskowe można zamówić:


- telefonicznie  pod numerem telefonu 24 366 04 26

- za pośrednictwem skrzynki e-mail: kody@zgrp.pl (w wiadomości e-mail prosimy

  o wskazanie adresu nieruchomości, rodzaju brakujących kodów: zmieszane odpady

  komunalne, segregowane odpady opakowaniowe, odpady ulgające biodegradacji,

  informację o wybranym sposobie odbioru kodów oraz informację o wyrażeniu zgody

  na otrzymanieodpowiedzi drogą elektroniczną)

- korzystając z formularza zamówienia kodów kreskowych znajdującego się

  na stronie http://odpady.zgrp.pl/node/142Kody kreskowe można odebrać:


- osobiście w Biurze ZGRP, ul. Zglenickiego 42 w Płocku (prosimy o zabranie dokumentu

potwierdzającego tożsamość);

- przez upoważnioną osobę (upoważnienie);

- podczas dyżuru pracowników ZGRP w Urzędzie Gminy Gostynin.

Portal Odpadowy ZGRP
Galeria wiadomości
Dyżur pracowników ZGRP
Dyżur pracowników ZGRP
« powrót
Pogoda
Pogoda Gostynin z serwisu

Kalendarium
Odwiedzin dzisiaj: 1500
Odwiedzin wszystkich: 3967134
Copyright by Gmina Gostynin    |    Wykonanie: Plocman