« powrót
KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO ROLNICTWA LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA I KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW
Data publikacji: 2019-08-19, 11:33:00
Zapraszamy na wyjazdowe posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska i Komisji Budżetu i Finansów które odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2019r.
Zbiórka na dworcu PKS o godzinie 13.30

Proponujemy następujący porządek posiedzenia:

1.    Sprawy bieżące i różne.

2.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wykupu nieruchomości stanowiącej działkę  nr 89/9 o pow. 0,2500 ha położoną na terenie wsi Zaborów Stary gm. Gostynin z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa Zaborów Stary-Stanisławów.

3.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę okresu obowiązywania umowy dzierżawy ze Stowarzyszeniem Miłośników Zalewu Piechota gruntów stanowiących działki nr 366/3 i 308/3 o pow. Łącznej 5,52 ha we wsi Strzałki gm. Gostynin.

4.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej w miejscowości Rogożewek na terenie Gminy Gostynin.

5.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 250/XXXII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 maja 2013r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

6.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 74/7 i 106/16 położonych we wsi Miałkówek, gmina Gostynin.

7.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zniesienia formy ochrony drzewa, uznanego za pomnik przyrody.

8.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: nabycia gruntów stanowiących działki o nr  ewid: 27/5 o pow. 0,0006 ha, 27/6 o pow. 0,0350 ha, 28/2 o pow. 0,0141 ha, 33/1 o pow. 0,0158 ha, 111/1 o pow. 0,0322 ha, 114/3 o pow. 0,0164 ha, 164/1 o pow. 0,0121 ha, 164/2 o pow.0,0021 ha położonych na terenie wsi Choinek gm. Gostynin z przeznaczeniem pod drogę gminną.

9.    Zaopiniowani projektu uchwały w sprawie rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Zakład Komunalny w Solcu Sp. Z o.o. z siedzibą w Solcu.

10.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przekazania w dzierżawę  na okres 5 lat gruntu stanowiących cześć działki nr 25/2 o pow. 15m2 we wsi Skrzany gm. Gostynin.

11.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przekazania w dzierżawę na okres 5 lat gruntów stanowiących część działki nr 25/2 o pow. 24m2 we wsi Skrzany gm. Gostynin.

12.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przekazania w dzierżawę na okres 5 lat gruntów stanowiących część działki nr 25/2 o pow. 15m2 we wsi Skrzany gm. Gostynin.

13.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przekazania w dzierżawę na okres 5 lat gruntów stanowiących cześć działki nr 25/2 o pow. 15m2 we wsi Skrzany gm. Gostynin.

14.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przekazania w dzierżawę na okres 5 lat gruntów stanowiących część działki nr 25/2 o pow. 4m2  we wsi Skrzany gm. Gostynin.

15.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 1410W Solec-Zaborów Nowy w m. Rybne i Baby Dolne.

16.    Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 22/III/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 grudnia 2018r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.

17.    Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na 2019 rok.     


                              Przewodniczący Komisji                   Przewodniczący Komisji
                                                                                              
                                  Kamil Balcerzak                                 Roman Murawski
Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
 
Galeria wiadomości
Posiedzenie komisji
Posiedzenie komisji
« powrót
Pogoda
Pogoda Gostynin z serwisu

Kalendarium
Odwiedzin dzisiaj: 1445
Odwiedzin wszystkich: 3967079
Copyright by Gmina Gostynin    |    Wykonanie: Plocman