Ważna informacja

Ankieta

Ankieta

Informacja dla mieszkańców

1. Niniejsza ankieta służy dla celów aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych prowadzonej przez Gminę Gostynin zgodnie z art. 3 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.)
2. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych: gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych; pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.
3. Zgodnie z § 1 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostynin, przyjętego Uchwałą Nr 123/XIV/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 listopada ustala się minimalną częstotliwość usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych nie rzadziej niż raz na 4 miesiące, z zastrzeżeniem ust. 2.
Ust. 2 ww. regulaminu stanowi: „Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczający do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości”.
4. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są zobowiązani do udokumentowania korzystania z usług przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w formie umowy oraz dowodu opłaty za wykonanie takiej usługi.
​5. Zgodnie z art. 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kontrolę przestrzegania przepisów ustawy sprawuje wójt; do kontroli stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.)
6. Pracownicy Referatu Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Gostynin będą przeprowadzali kontrole zbiorników bezodpływowych, podczas których sprawdzane będą umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.

Data dodania 17 lutego 2021

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij