IV Forum Sołtysów Gminy Gostynin

IV Forum Sołtysów Gminy Gostynin

22 kwietnia br., z inicjatywy Wójta Gminy Gostynin, już po raz czwarty odbyło się Forum Sołtysów Gminy Gostynin.
W spotkaniu z udziałem Sołtysów reprezentujących 56 sołectw z terenu gminy, połączonym z Ogólnopolskim Dniem Sołtysa, który przypada corocznie 11 marca, uczestniczyli zaproszeni goście, wśród nich: Pani Anna Ewa Cicholska Poseł na Sejm RP, Pan Rafał Romanowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentowany przez Pana Łukasza Gołębiewskiego, Pani Marlena Mazurska Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, Pan Arkadiusz Boruszewski Starosta Gostyniński, Pan Marek Sankiewicz – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku, Pan bryg. Mariusz Ostrowski – Komendant Powiatowy PSP w Gostyninie, Pan Grzegorz Raciborski Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Gostyninie, Pani Marzena Strelczuk–Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Gostyninie, Pan Romuald Sarzała – Kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gostyninie, Radni Gminy Gostynin na czele z Przewodniczącą Panią Renatą Kędzierską, Pan Paweł Goliszek Zastępca Wójta Gminy Gostynin, Pani Marzena Bulińska Sekretarz Gminy Gostynin, Pani Patrycja Rosa Skarbnik Gminy Gostynin, Kierownicy Referatów oraz Jednostek Organizacyjnych Urzędu Gminy Gostynin.
Forum otworzył i wszystkich gości powitał Pan Edmund Zieliński Wójt Gminy Gostynin. Gospodarz spotkania przytoczył wydatki budżetowe gminy oraz przedstawił sztandarowe inwestycje, wyróżniając zakończoną - kompleksu sportowego wraz z zapleczem sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku oraz rozpoczętą budowę nowej siedziby Urzędu Gminy Gostynin.​
W dalszej części forum głos zabrali przybyli goście, którzy podkreślali znaczenie funkcji sołtysa oraz przedstawili, m.in. funkcjonowanie swoich urzędów, możliwości pozyskiwania środków przez mieszkańców wsi, przepisy i środki ostrożności w prowadzeniu gospodarstwa czy hodowli zwierząt, zachęcając tym samym do owocnej współpracy.
W związku z przypadającym w marcu Dniem Sołtysa, którego obchody, ze względu na istniejącą wówczas sytuację pandemiczną, nie mogły się odbyć, Wójt Gminy Gostynin wraz z zaproszonymi gośćmi złożyli Paniom Sołtys i Panom Sołtysom najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim zdrowia, radości, życzliwości oraz satysfakcji z wykonywania tej zacnej funkcji.