II Gminny Konkurs Poetycki

II Gminny Konkurs Poetycki

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Gostyninie z/s w Solcu

ogłasza

II Gminny Konkurs Poetycki

Z okazji Dnia Bibliotekarza przypadającego na 8. maja oraz rozpoczynającego się tego dnia Tygodnia Bibliotek - akcji promującej czytelnictwo, działalność biblioteki i bibliotekarzy, organizowanej od 2004 r. przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu ogłasza konkurs poetycki „ Biblioteka jest miejscem zaczarowanym…”.

Niezmiernie nam miło, iż zeszłoroczna 1. edycja konkursu spotkała się z zainteresowaniem z Państwa strony. Zachęcamy do udziału w tegorocznym konkursie na wiersz, którego myślą przewodnią niech będą słowa Patronki Roku 2022 Marii Konopnickiej: „Tylko miłość jest siłą, co złagodzić może ból świata”. 

Prosimy o utwory poetyckie, które poruszą aspekt szeroko rozumianej miłości, zrozumienia, tolerancji i dostrzeżenia dobra w drugim człowieku. Niech przesłane utwory będą „lekiem” na „schorowane czasy”, kiedy człowiek człowiekowi bywa wilkiem…

Uczestnicy konkursu nadsyłają wiersz w terminie do 31 maja 2022 r. (data stempla pocztowego), który nie był wcześniej publikowany w wydawnictwach zwartych, czasopismach ogólnopolskich oraz nie został nagrodzony w innych konkursach.

 Regulamin II Gminnego Konkursu Poetyckiego  „Biblioteka jest miejscem zaczarowanym…”

Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s w Solcu
Cel konkursu: pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, konfrontacja twórczości poetyckiej, promowanie młodych talentów oraz twórców lokalnych.
Zasady uczestnictwa: w konkursie może wziąć udział każdy w wieku od 9 do 99 roku życia, kto posiada wrażliwość poetycką i chciałby zaprezentować ją szerszemu gronu.

Prace będą podlegać ocenie w czterech kategoriach wiekowych:
1. kategoria – twórcy w wieku 9 – 14 lat;
2. kategoria - twórcy w wieku 15 -20 lat;
3. kategoria – twórcy w wieku 21 – 99 lat.

Prace konkursowe należy nadsyłać napisane wyłącznie pismem drukowanym przy pomocy komputerowego edytora tekstu w dwóch egzemplarzach (każdy wiersz na papierze o formacie A – 4) na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z siedzibą w Solcu, Solec 6, 09-500 Gostynin (tel. 242357915) bądź składać w siedzibach filii bibliotecznych GBP w Gostyninie z/s w Solcu na terenie Gminy Gostynin. Nadsyłane na konkurs wiersze powinny być opatrzone godłem (rodzaj identyfikatora: pseudonimu, znak rozpoznawczy umieszczony pod wierszem). Nazwisko i imię, dokładny adres, nr telefonu, ewentualnie również nazwę i adres szkoły oraz wiek uczestnika należy umieścić na osobnej kartce, opatrzonej takim samym godłem oraz dołączyć do wiersza. 

Do koperty z 2 egz. wiersza i danymi uczestnika konkursu należy dołączyć oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu bądź w przypadku osoby dorosłej podpisany załącznik nr 1. Nadesłane na konkurs prace powinny zawierać na kopercie dopisek „ II Gminny Konkurs Poetycki”. 

Udział w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody przez uczestnika na ewentualną publikację utworów w pokonkursowym w zbiorze wierszy oraz publikację utworów w każdej innej formie zgodnie z decyzją organizatora konkursu. Zwycięzcy i osoby nagrodzone zobowiązane są 
do osobistego odbioru nagród w dniu uroczystego wręczenia ich, bądź za zgodą organizatorów w innym terminie uzgodnionym z dyrektorem biblioteki. Nieodebrane nagrody przepadają na poczet przyszłych edycji Gminnego Konkursu Poetyckiego GBP w Gostyninie z/s w Solcu. Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie powołane Jury ( decyzja Jury jest ostateczna). 

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w 2. tygodniu czerwca 2022r. – data i miejsce podane zostaną w okresie późniejszym. 
O szczegółach laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

1.  II Gminny Konkurs Poetycki

2. Załącznik nr 1

3. Załącznik nr 2

4. Informacja
Data dodania 06 maja 2022

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij