Honorowa Odznaka Za Zasługi Dla Samorządu Terytorialnego

Honorowa Odznaka Za Zasługi Dla Samorządu Terytorialnego

W dniu 30 maja 2022 roku Wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński na zaproszenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów uczestniczył w spotkaniu, na którym ogłoszono wyniki II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Gostynin otrzymała blisko 10 mln zł na budowę i modernizację dróg gminnych.
Kolejnym punktem spotkania były uroczyste obchody Dnia Samorządu Terytorialnego.
W uznaniu za pracę na rzecz Samorządu Terytorialnego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Kamiński nadał Wójtowi Gminy Gostynin Edmundowi Zielińskiemu Honorową Odznakę Za Zasługi Dla Samorządu Terytorialnego.


Serdecznie gratulujemy!