Dziękczynienie Bogu i rolnikom za plony

Dziękczynienie Bogu i rolnikom za plony

"Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba..."
XIV GMINNE DOŻYNKI EKOLOGICZNE
18.09.2022 r.
Białotarsk, Gmina Gostynin


Drodzy Rolnicy Ziemi Gostynińskiej
Zacni Goście
Drodzy Mieszkańcy i Sympatycy Gminy Gostynin

Ostatnia niedziela lata, 18 września 2022 r., była dla całej społeczności Gminy Gostynin dniem wyjątkowym. Dziękowaliśmy dobremu Bogu za tegoroczne plony, które są owocem pracy rąk ludzkich, owocem, dzięki któremu możemy wzmacniać nasze ciała i wszechstronnie się rozwijać.
Wspólne świętowanie rozpoczęło się w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Białotarsku, uroczystą Mszą Świętą Dziękczynną, celebrowaną przez ks. Krzysztofa Nestoruka SDB, wychowawcę w Zespole Szkół Salezjańskich w Szczecinie, sprawowaną w intencji rolników, o pomyślność dla mieszkańców Ziemi Gostynińskiej i wszystkich ludzi związanych z rolnictwem, jak również w intencji ogrodników, sadowników i pszczelarzy, ich rodzin, dla których to jeden z najpiękniejszych dni w roku. To radość i odpoczynek od pracy, ale przede wszystkim dziękczynienie składane Bogu. Wójt Gminy Gostynin Pan Edmund Zieliński, w swoim komentarzu na wejście, m.in. przytoczył słowa naszego wielkiego rodaka, św. Jana Pawła II, który powiedział: „oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnictwa. Tym rękom, które z trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić”, wspominając tych, którzy przez lata tworzyli charakter tej ziemi dbając, żeby nikomu nie brakowało przysłowiowego chleba. W czasie liturgii, Pan Wójt wraz z Panią Przewodniczącą Rady Gminy Gostynin, Starostami dożynek oraz mieszkańcami Sołectwa Górki Pierwsze, Sołectwa Gulewo, Sołectwa Białotarsk, Sołectwa Józefków, Sołectwa Zieleniec, Sołectwa Górki Drugie złożyli w darze ołtarza świecę, chleby dożynkowe, owoce, warzywa, nabiał, dary lasu, nasiona, miody oraz kwiaty.​
Tradycyjnie, po uroczystej Mszy Świętej Dziękczynnej, uformował się Korowód Dożynkowy, prowadzony przez Gminną Orkiestrę Dętą „Foxodeon” pod dyrekcją Pani Katarzyny Lisickiej oraz pododdziały OSP pod dowództwem Komendanta Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gostyninie Pana Kamila Balcerzaka. W następnej kolejności poczty sztandarowe, wieńce dożynkowe, Starostowie i Asystenci dożynek niosący bochny chleba, członkowie Zespołu Tańca Ludowego „Masovia” niosące chleb dożynkowy, Gospodarze Dożynek – Wójt Gminy Gostynin Pan Edmund Zieliński oraz Przewodnicząca Rady Gminy Gostynin Pani Renata Kędzierska. Następnie przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, przybyli goście oraz mieszkańcy gminy Gostynin.
Po odegraniu i odśpiewaniu, na placu dożynkowym, „Mazurka Dąbrowskiego” oraz wyprowadzeniu pocztów sztandarowych, został zaprezentowany staropolski, tradycyjny obrzęd dożynkowy w wykonaniu Zespołu Tańca Ludowego „Masovia” Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, podczas którego Starostowie Dożynek przekazali bochny chleba z tegorocznych plonów Gospodarzom – Wójtowi Gminy Gostynin oraz Przewodniczącej Rady Gminy Gostynin.
Okolicznościowe przemówienia do wszystkich zgromadzonych skierowali: Pan Edmund Zieliński Wójt Gminy Gostynin, Pani Renata Kędzierska Przewodnicząca Rady Gminy Gostynin, Pani Marlena Mazurska Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, Pan Arkadiusz Boruszewski Starosta Powiatu Gostynińskiego, Pani Katarzyna Osowicz-Szewczyk Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego.
Z okazji Święta Plonów w naszej gminie, okolicznościowe listy do władz samorządowych i rolników skierowali: Pan Piotr Zgorzelski Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Anna Ewa Cicholska Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, którego reprezentowała Pani Katarzyna Osowicz-Szewczyk – Dyrektor Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie oraz Pan Wiktor Szmulewicz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych i Mazowieckiej Izby Rolniczej, Pan ​Wojciech Biniewicz Przewodniczący Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Gostynińskiego, Pani Aneta Ciechomska i Pani Maria Wojtasiak z Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział Płock.
W dalszej części uroczystości dożynkowej na wszystkich czekały występy artystyczne i rozrywkowe w wykonaniu: uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Białotarsku, Zespołu Pieśni i Tańca „Promyki Lucienia”, Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Solec”, Gminnego Chóru „Vox Cordis”, Gminnej Orkiestry Dętej „Foxodeon”, Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” , zespołów Agencji Muzycznej Disco Stars oraz atrakcje, m.in. kulinarne przygotowane przez dwadzieścia dwa Koła Gospodyń Wiejskich, wystawiennicze autorstwa zaprzyjaźnionych instytucji działających poza i na terenie gminy. Ponadto, dla najmłodszych przygotowana darmowa strefa dla dzieci – zjeżdżalnie, plac zabaw, tor przeszkód, stoisko do malowania twarzy i plecenia warkoczyków, jak również stoiska handlowe z zabawkami, watą cukrową, goframi, zakręconymi ziemniakami, obwarzankami, miodami, chałwami, serpentynami, przejażdżka kucykiem, itp., strefa gastronomiczna, prezentacja pierwszej pomocy przedmedycznej przez OSP Białotarsk.
Dla mieszkańców Gminy Gostynin kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym Referat Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Gostynin zorganizował konkurs pn. „ U Źródła”, w którym to na każdą osobę spełniającą warunki określone w regulaminie, po wypełnieniu ankiety, czekała nagroda „niespodzianka” – sadzonka.
W tym miejscu składamy wszystkim zacnym gościom, mieszkańcom parafianom słowa wdzięczności za uczestnictwo we Mszy Świętej dziękczynnej, jak również w części oficjalnej, artystycznej i rozrywkowej, mimo nie do końca sprzyjających warunków atmosferycznych.
Pragniemy bardzo serdecznie podziękować za trud, serce i zaangażowanie jakie zostało włożone w uroczyste zorganizowanie tegorocznego Święta Plonów. Zorganizowanie takiej uroczystości wymagało dużego nakładu pracy, dlatego też chcielibyśmy bardzo mocno, podziękować wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w przygotowanie dożynek.

Dziękujemy Bogu za błogosławieństwo, za dobre zbiory, ale dziękujemy i wyrażamy słowa najwyższego uznania i wdzięczności naszym drogim Rolnikom za wysiłek i ciężką pracę na roli.


Pięknie dziękujemy Czcigodnym Kapłanom: Księdzu Krzysztofowi Nestorukowi SDB za celebrację Najświętszej Ofiary i modlitwę w intencji rolników oraz wygłoszoną homilię, jak również Księdzu Piotrowi Obolewskiemu Proboszczowi Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Białotarsku za pomoc w przygotowaniu liturgii.


Bardzo dziękujemy Starostom i Asystentom Dożynek, Panu Marcinowi Brudnowskiemu ze wsi Białotarsk, Pani Monice Kawczyńskiej ze wsi Józefków, Panu Tomaszowi Mateckiemu ze wsi Dąbrówka. To właśnie do Was należał najważniejszy punkt uroczystości – przekazanie chleba dożynkowego gospodarzom. Oby nigdy nikomu go nie zabrakło.


Kłaniamy się nisko wszystkim grupom wieńcowym i dziękujemy za przepięknie wykonane i misternie wystrojone wieńce dożynkowe.


Najserdeczniej dziękujemy wszystkim występującym, zwłaszcza tym najmłodszym, dzieciom i młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Białotarsku, Zespołowi Pieśni i Tańca „Promyki Lucienia” działającego przy Szkole Podstawowej w Lucieniu, Dziecięcemu Zespołowi Pieśni i Tańca „Solec” działającego przy Szkole Podstawowej im. Władysława St. Reymonta w Solcu, dyrektorom, nauczycielom i rodzicom, którzy włożyli wiele wysiłku w przygotowanie dożynkowych występów.


Dziękujemy Gminnej Orkiestrze Dętej „Foxodeon” oraz Gminnemu Chórowi „Vox Cordis” pod dyrekcją Pani Katarzyny Lisickiej przy akompaniamencie Pana Łukasza Dembowskiego za oprawę muzyczną Mszy Świętej Dożynkowej, poprowadzenie korowodu i wspaniałe koncerty w części artystycznej.


Bardzo dziękujemy Kole Gospodyń Wiejskich w Białotarsku za organizację przepięknej, dożynkowej dekoracji oraz przygotowanie przepysznej grochówki.


Podziękowania składamy pracownikom gospodarczym, administracji oraz kuchni Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Białotarsku za pomoc w przygotowaniu terenu dożynkowego, garderoby i cateringu dla zespołów.


Słowa podziękowania składamy Pracownikom Urzędu Gminy Gostynin zaangażowanym w organizację dokumentacji, terenu, stoiska, chlebów dożynkowych, dekoracji.


Dziękujemy wszystkim Pocztom Sztandarowym Ochotniczych Straży Pożarnych oraz szkół z terenu Gminy Gostynin, które podkreślały, że ten dzień jest ważny, potrzebny, świąteczny, dzień Boży, dzień Pański, dzień nas wszystkich.


Słowa najszczerszych podziękowań oraz niskich ukłonów kierujemy pracownikom Gminnego Zakładu Komunalnego z/s w Solcu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie za nieocenioną pomoc w przygotowaniach całego placu dożynkowego, co za tym idzie, zarówno tych najcięższych, jak również tych „drobnostkowych” wbrew pozorom niełatwych, wymagających dużej cierpliwości i staranności czynności.


Bardzo mocno dziękujemy całej ekipie Agencji Eventowej Recon z Płocka na czele z menagerem Panem Krystianem Wodzyńskim. To dzięki Wam mogliśmy usłyszeć ze sceny niezapomniane, jedyne w swoim rodzaju brzmienia wszystkich goszczących wykonawców.


Z całego serca dziękujemy wszystkim Kołom Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeniom z terenu Gminy Gostynin za przygotowanie rekordowej ilości stoisk z niezliczoną ilością potraw regionalnych. Bez Was, drogie członkinie i drodzy członkowie kulinarnych, społecznych organizacji, nasze Święto Plonów nie miałoby tak bogatej oprawy!


Tym samym pięknie dziękujemy za wzięcie udziału w Konkursie na Najładniejsze Stoisko Dożynkowe zorganizowanym przez Wójta Gminy Gostynin. W tym miejscu serdecznie dziękujemy Komisji Konkursowej w składzie: Przewodnicząca Pani Maja Wojnarowska, Pani Barbara Perlikowska, Pani Bogumiła Liziniewicz, Pani Ewa Polańska za ciężką, ale owocną pracę.


Słowa serdecznego podziękowania kierujemy do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego za organizację w ramach naszej uroczystości PIKNIKU Z PRODUKTEM POLSKIM, w czasie którego było można śledzić kulinarne zmagania I etapu VII edycji Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” z Powiatu Gostynińskiego.


Pięknie dziękujemy służbom czuwających nad bezpieczeństwem i porządkiem – Powiatowej Policji w Gostyninie, Agencji Ochrony Viper w Gostyninie, Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Gminy Gostynin. oraz służbom medycznym Neuca Med. Sp. z o.o. Przychodni Świat Zdrowia Gostynin Centrum Medyczne Medicus Gostynin za profesjonalną opiekę medyczną.


Ogromnie dziękujemy Sołtysom Sołectwa Białotarsk oraz Sołectw sąsiadujących, za pomoc i zaangażowanie w przygotowaniu terenu i dekoracji dożynkowej oraz pracach porządkowych.


Dziękujemy Panu Stanisławowi Augustyniakowi, gostynińskiemu rzeźbiarzowi za elementy dekoracji sceny w postaci własnoręcznie wykonanych rzeźb.


Dziękujemy zespołom Agencji Muzycznej Disco Stars za wspólną zabawę taneczną w części rozrywkowej programu.


Na koniec w szczególny sposób, wyrazy szacunku i wdzięczności składamy naszym darczyńcom, bez których nasze święto nie miałoby tak atrakcyjnej oprawy, a byli nimi: Przedsiębiorstwo Rolno – Spożywcze „Dubielak” Dariusz Dubielak w Gostyninie, Sklep Rolniczo – Techniczny Adam Stańczak w Gostyninie, Agencja Eventowa Recon w Płocku, Pan Edmund Zieliński – Wójt Gminy Gostynin, Pan Andrzej Krzewicki Radny Powiatu Gostynińskiego.


Podziękowania składamy portalom gostynin24, gostynin.info, pracownikom Urzędu Gminy Gostynin za fotorelację medialną.


Dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli oraz wszystkim tym, którzy nie zostali wymienieni, a których praca i wkład przyczyniły się do organizacji dożynkowych uroczystości.

Organizatorzy


 

Data dodania 18 września 2022

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij