III Sesja Rady Gminy Gostynin

III Sesja Rady Gminy Gostynin

Zapraszam na III Sesję Rady Gminy Gostynin, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2024r.  o godz. 12:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gostynin.

Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad - wnioski do porządku obrad.
1.1 Przyjęcie porządku obrad
2. Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny i z realizacji uchwał Rady Gminy Gostynin.
3. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Gostynin za rok 2023”.
     1. Wystąpienie Wójta Gminy Gostynin
     2. Debata nad raportem o stanie Gminy Gostynin za rok 2023:
           a)  Głosy radnych
           b) Głosy mieszkańców
     3. Głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gostynin wotum zaufania.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok.
    1. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gostynin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok, wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami.
    2. Dyskusja.
    3. Głosowanie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia/nieudzielenia Wójtowi Gminy Gostynin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
     1. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gostynin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
     2. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Gostynin wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
     3. Dyskusja.
     4. Głosowanie
6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr 15/II/2024 Rady Gminy Gostynin z dnia 05.06.2024r. w sprawie terminarza zebrań wyborczych samorządów mieszkańców wsi oraz wyznaczenia przewodniczących tych zebrań.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gorzewo, gmina Gostynin.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Białe, gmina Gostynin.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 73, 74/1, 75/2, 75/4, 100/6 położonych we wsi Huta Nowa, gmina Gostynin.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 172/7 położonej we wsi Białe, gmina Gostynin.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru ławników na kadencję 2024-2027.
15. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania według właściwości skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Emilianowie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania według właściwości skargi z dnia 12 czerwca 2024 r. na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Emilianowie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji części mieszkańców wsi Kazimierzów w sprawie budowy wodociągu.
18. Informacja Przewodniczących komisji o realizacji wniosków komisji.
19. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
20. Sprawy różne i wolne wnioski.
21. Zakończenie obrad Sesji. 


                                                             Przewodniczący Rady Gminy
                                                                    Kamil Balcerzak 
                                                                                         


Na podstawie art.25 ust.1 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn Dz. U. z 2024 r. poz. 609) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Data dodania 19 czerwca 2024

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij