XXVI Sesja Rady Gminy Gostynin

Data

Miejsce OSP Sierakówek

Godzina 10:00

Organizator Rada Gminy Gostynin

Kategoria Sesje Rady Gminy Gostynin

Zapraszam na XXVI Sesję Rady Gminy Gostynin, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2020r. o godz. 10.00 w OSP w Sierakówku.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,

- wnioski do porządku obrad.

2.     Interpelacje i zapytania radnych.

3.     Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny i z realizacji uchwał Rady Gminy Gostynin.

4.     Podjęcie uchwały w sprawie: Programu Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

5.     Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 43/V/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie  określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok  podatkowy 2021.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 obowiązujących na terenie Gminy Gostynin.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie:  zaniechania poboru opłaty targowej na terenie Gminy Gostynin.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok oraz zwolnień od tego podatku.

10.  Informacja w sprawie: średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego..

11.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na 2020 rok.

12.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 125/XV/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr 206/XXV/2020 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2020.

14.  Informacja Przewodniczących komisji o realizacji wniosków komisji.

15.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

16.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

17.  Sprawy różne i wolne wnioski.

18.  Zakończenie obrad Sesji

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                   Kamil BalcerzakNa podstawie art.25 ust.1 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.


W związku z działaniami podejmowanymi na rzecz zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2, uprzejmie informujemy, iż w obradach XXVI Sesji Rady Gminy Gostynin uczestniczyć będą tylko Radni Gminy Gostynin oraz Wójt Gminy Gostynin wraz z pracownikami urzędu.

Bardzo proszę aby sołtysi i inni mieszkańcy Gminy Gostynin, a także media zrezygnowali z udziału w obradach Rady Gminy.

Przebieg obrad XXVI Sesji Rady Gminy Gostynin będzie transmitowany na żywo na platformie You Tube.


Data dodania 20 listopada 2020

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij